ТРАНСВАГОН АД

Tamns
  • Tamns - 4-осен товарен вагон с отварящ се покрив

  • Вагонът е предназначен за превоз на насипни товари, изискващи защита от атмосферните влияния. Кошът на вагона е изграден от две неподвижни странични стени и две неподвижни челни стени. На всяка странична стена има една еднокрилна врата или люk. Покривът на вагона представлява конструкция, изградена от шпригли и текстилно покривало, защитено от двете страни с поливинилхлорид (PVC). Може да бъде отворен и затворен от едната или другата страна на вагона с механизъм, който се задейства пневматично или ръчно. При отваряне покривът се нагъва и събира пред едната челна стена на вагона. Подът на вагона е метален. Конструкцията на вагона осигурява механизирано натоварване и разтоварване с грайфери и други подемно-транспортни средства. Вагонът е съоръжен с автоматична спирачка тип KE-GP-A и застопоряваща спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Y25Lsd1
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
63.2
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
26.8
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарен обем (m³)
Laderaum (m³)
Usable volume (m³)
78.2
Товарна площ (m²)
Ladefläche (m²)
Usable ареа (m²)
39.5