ТРАНСВАГОН АД

Ремонт,преустройство и модернизация на товарни вагони
Проектиране на различни типове товарни вагони
Производство на прототипни вагони
Изработване на технологично оборудване и инструментална екипировка

Фирмата се специализира в извършването на заводски ремонт, реконструкция и модернизация на товарни вагони. Трансвагон-АД Бургас отговаря на изискванията на DB за извършване ремонт на товарни вагони и разполага с обучени специалисти, съоръжения и екипировка за необходимите дейности.