ТРАНСВАГОН АД

За нас

Добри традиции, качествени специалисти, съвременна, отговаряща на европейските стандарти технология на производство - върху този фундамент "Трансвагон" АД - Бургас успешно гради своята позиция на българския и на международния железопътен пазар."Трансвагон" АД - Бургас, като наследник на Вагонен завод - Бургас е усвоил производството на различни конструкции товарни вагони и на базата на капацитетните си възможности, високата квалификация на своите специалисти и едновековния опит се е утвърдил като основен производител на железопътни товарни вагони в Република България. Гаранция за европейското качество и високият стандарт на заводската продукция е и притежаваният от дружеството сертификат ISO 9001:2000. Спечелените позиции на българския и международния железопътен пазар, безспорно се дължат на доказаното качество на продукцията на "Трансвагон" АД, отговаряща на всички изисквания на Международния Железопътен Съюз UIC и Правилника за движение на товарни вагони RIV, както и на приоритетите във фирменото поведение, запазвайки най-доброто от традициите, амбициозно да се развива, да върви напред в синхрон с най-модерните в света технологично-производствени стандарти и постижения.

История

"Трансвагон" АД - наследник на вагоностроителния завод в град Бургас - е утвърден производител на товарни вагони в България. Началото е поставено преди повече от 100 години. През 1890 година е основана работилница за ремонт на локомотиви и вагони по новооткритата тогава железопътна линия, свързваща южна България и пристанище Бургас. Съществена стъпка напред бележи производството на първите нови товарни вагони през 1951 година, което по същество започва българското вагоностроене. Следва динамично развитие.

През 50-те и 60-те години на миналият век се разработват конструкциите на открити и покрити вагони за превоз на масови товари, през 70-те години на платформени вагони, а от 80-те години се акцентира върху производството на специализирани вагони, позволяващи механизирано товарене и разтоварване и при необходимост защита на превозваните товари от атмосферни влияния. От поточните линии на завода в Бургас последователно излизат вагон за превоз на зърнени товари и химически торове, вагон тип "Думпкар", вагон запревоз на въглища със седловиден под, вагон за превоз на фосфати, на дървесни частици, вагон хопер дозатор, вагон платформен с покривало, вагон за превоз на желязна руда, построен съгласно изискванията на Американските Железопътни стандарти и много други. Сред най-новата продукция са конструираните и показани на международнитетранспортни изложения в Мюнхен през 2001 година и в Берлин през 2002 вагони с осно натоварване 22,5 тона, а именно вагон със седловиден под тип Falns и вагон с отварящ се покрив тип Tamns.

През 90-те години на миналото столетие и до днес във връзка с необходимостта от поддръжка и обновяване на създаденият голям за мащабите на страната вагонен парк, както и във връзка с износът на употребявани вагони, фирмата се специализира и в извършването на заводски ремонт, реконструкция и модернизация на товарни вагони.

Сред основните възложители на такива поръчки са БДЖ, Кремиковци, Лукойл Нфтохим Бургас, Солвей-соди Девня, Юмикор Пирдоп и други,както и фирми от Германия, Чехия и Полша. Извършената през 1999 година приватизация въвежда "Трансвагон" АД в новия 21 век като 100% частно акционерно дружество с преобладаващо участие на мениджърския екип.

След няколко основни разширения и реконструкции, сега фирмата се разполага върху внушителната площ от 200 000 кв.м. и е свързана удобно с железопътната и шосейна инфраструктура на града и страната.

"Трансвагон" АД се стреми да бъде близко до своите клиенти и в състояние да задоволи техните специфичните нужди, като конструира и произвежда множество разнообразни типове товарни вагони с нормално междурелсие (1435 мм) и теснопътно междурелсие (760 мм).

"Трансвагон" АД разполага с квалифицирани инженери-конструктори, които разработват нови и усъвършенстват съществуващи конструкции товарни вагони. Тези разработки отговарят на най-новото ниво на техниката, съобразени са с актуалните издания на международните нормативни документи и изисквания: фишове UIC, доклади на ERRI, EN - стандарти и т.н. Прилагат се съвременни компютърни програми AutoCAD, INVERTOR и COSMOS за извършване на необходимите якостни и спирачни изчисления, за изработване на чертежи и спецификации.