ТРАНСВАГОН АД

Васил Данев

Изпълнителен Директор
Николай Колдамов

Прокурист

Богдана Тодорова

Технически секретар
vzb-bs@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 601
тел.: + 359 56 810 774
факс: + 359 56 950 610

Димитър Жеков

Зам. Директор
Технически Въпроси
djekov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 603

Вълчо Пампоров

Зам. Директор
Производствени Въпроси
pamporov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 604

Стоянка Костова

Зам. Директор
Икономически Въпроси,
Главен Счетоводител
kostova@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 810 861
факс: + 359 56 810 861

Диляна Василева

Търговски директор
dvasileva@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Константин Костов

Началник Отдел Конструктивен
kkostov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Емил Христов

Началник Отдел Технологичен
ehristov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Румен Денев

Началник Отдел
Технически Качествен Контрол
rdenev@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Личен състав

hr@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 611