ТРАНСВАГОН АД

Васил Данев

Изпълнителен Директор


Богдана Тодорова

Технически секретар
vzb-bs@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 601
тел.: + 359 56 810 774
факс: + 359 56 950 610

Николай Колдамов

Зам. Директор
Технически Въпроси
koldamov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 603

Вълчо Пампоров

Зам. Директор
Производствени Въпроси
pamporov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 604

Стоянка Костова

Зам. Директор
Икономически Въпроси,
Главен Счетоводител
kostova@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 810 861
факс: + 359 56 810 861

Димитър Жеков

Началник Отдел Конструктивен
djekov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Емил Христов

Началник Отдел Технологичен
ehristov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Тихомир Котов

Началник Отдел
Технически Качествен Контрол
tkotov@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Диян Георгиев

и.д. Началник Отдел
Маркетинг Търговска Дейност
dgeorgiev@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 621

Личен състав

hr@transwagon-bg.com

тел.: + 359 56 950 611