ТРАНСВАГОН АД

smnps
  • Smnps - 4-осен платформен товарен вагон

  • Вагонът е предназначен за превоз на тръби, стоманени профили и изделия от плоска стомана.На всяка надлъжна странична греда, неподвижно към рамата на вагона са монтирани по 8 широки климии, облицовани с пластмаса. За укрепването на товара са предвидени 10 нискоразположени приспособления за връзване. Вагонът отговаря на изискванията и условията на международните спецификации и нормативни документи: TSI, UIC, RIV , ERRI B12/RP17 и ERRI B55/RP8. В състояние е да преминава по гърбици. Вагонът е подготвен за монтиране на автосцепка съгласно UIC. Спирачното оборудване се състои от автоматична спирачка KE-GPA(Krpar;-12" и обслужвана от земята застопоряваща спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Y25 Lsd1
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
67
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
25.5
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарна дължина (mm)
Ladelänge (mm)
Loading length (mm)
15500
Товарна широчина (mm)
Ladebreite (mm)
Loading width (mm)
2830