ТРАНСВАГОН АД

Rens
  • Rens - 4-осен платформен товарен вагон

  • Вагонът е предназначен за превоз на дълги товари, пръти, прокат тръби, дървен материал и за насипни товари не изискващи защита от атмосферно влияние. Вагонът е снабден със странични и челни капаци и с 16 броя завъртащи се климии. Подът на вагона може да бъде дървен или метален. Вагонът е снабден с автоматична спирачка тип KE-GP-A и застопоряваща спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
TSI G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Y25 Ls1-(K)
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
66.5
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
23.5
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарна площ (m²)
Ladefläche (m²)
Usable area (m²)
49