ТРАНСВАГОН АД

Rbnpss
  • Rbnpss - 4-осен платформен товарен вагон

  • Вагонът е предназначен за превоз на различни видове тежки и дълги изделия от желязо и стомана. Рамата е заваръчна конструкция, състояща се от една централна и две външни надлъжни греди, свързани помежду си посредством главни напречни греди, напречни и челни греди. Подготвена е за монтиране на автосцепка съгласно UIC. На всяка надлъжна страна на вагона са монтирани по 8 свалящи се настрани климии с автоматично заключване във вертикално положение. Вагонът е оборудван с 12 товарни прага от твърдо дърво. Вагонът отговаря на изискванията и условията на международните спецификации и нормативни документи: TSI, UIC, ERRI B12/RP17 и ERRI B55/RP8. В състояние е да преминава по гърбици. Спирачното оборудване се състои от автоматична спирачка KE-GP-A (K), 2х10" и обслужвана от земята застопоряваща спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
TSI G1
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Y25 Lsd1(K)
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
61.5
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
28.5
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 120
  • 100
Товарна дължина (mm)
Ladelänge (mm)
Loading length (mm)
25000
Товарна широчина (mm)
Ladebreite (mm)
Loading width (mm)
2545