ТРАНСВАГОН АД

Bogie
 • RensY25Lsd1, Y25Ls1-(K) и Y25Lsd1-(K)

 • Талигата Y25L е двуосна талига за товарни вагони и натоварване 22.5 t/ос. Тя е масова европейска талига и се характеризира с висока надеждност при експлоатация и проста конструкция. В резултат на опита от работата, както и на проучвания на UIC и изпитания на отделни компоненти, тя е усъвършенствана. Талигата Y25L се изработва на базата на стандартните чертежи на ERRI, като по техническите си параметри отговаря на условията и присъединителните размери на UIC. Талигата е изпитана и допусната съгласно изискванията на ТСОС, подсистема „Подвижен състав - товарни вагони” от трансевропейската конвенционална железопътна система.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
22.5
Тара (t)
Eigengewicht (kg)
Tare weight (kg)
4381 ÷ 4525
Максимална скорост (km/h)
 • по конструкция
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
 • lauftechnisch
Maximum speed (km/h)
 • acc. construction

 • 120
Максимална скорост (km/h)
 • по спирачка
 • празен
 • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
 • bremstechnisch
 • leer
 • beladen
Maximum speed (km/h)
 • acc. brake
 • empty
 • loaded

 •  
 • 120
 • 100
База (mm)
Radsatzstand (mm)
Wheelset base (mm)
1800
Диаметър на колелото (mm)
Laufkreisdurchmesser (mm)
Wheel diameter (mm)
920