ТРАНСВАГОН АД

Fmrrs
  • 4-осен товарен вагон за превоз на руда съгласно изискванията на AAR

  • Открит товарен вагон за междурелсие 1435mm, изграден в съответствие с изискванията на Асоциацията на американските железници (AAR). Предназначен е за превоз на желязна руда от открити рудници. Кошът на вагона е изграден от две неподвижни странични стени и две неподвижни челни стени. Страничните стени са без врати. Подът на вагона е метален. Конструкцията на вагона осигурява механизирано натоварване с транспортни ленти или камиони, изсипващи товара отгоре и разтоварване на страничен вагонообръщател. Теглично-отбивачното съоръжение е автосцепка тип F70. Вагонът е съоръжен с автоматична спирачка тип DBT (Knorr) и ръчна спирачка.

Технически данни
Technische Hauptdaten
Technical data
 
Габарит
Begrenzungslinie
Overall dimensions
съгласно AAR
Междурелсие (mm)
Spurweite (mm)
Rail-gauge (mm)
1435
Талига
Drehgestellbauart
Bogie
Super Service Ride Control
Брой оси
Anzahl der Achsen
Number of axles
4
Натоварване на ос (t)
Achslast (t)
Axle loading (t)
30
Максимална товароносимост (t)
Maximale Tragfähigkeit (t)
Maximum loading capacity (t)
90
Тара (t)
Eigengewicht (t)
Tare weight (t)
23.8
Максимална скорост (km/h)
  • празен
  • натоварен
Höchste Geschwindigkeit (km/h)
  • leer
  • beladen
Maximum speed (km/h)
  • empty
  • loaded

  • 60
  • 60
Товарен обем (m³)
Laderaum (m³)
Usable volume (m³)
38.87