ТРАНСВАГОН АД

Европроекти

На 30.04.2024г успешно завърши Проектът за изпълнение на енергоспестяващи мерки и препоръки за икономия на енергия.

  • Мерките предвиждаха извеждане от експлоатация на енергоемко оборудване (Вертикален обработващ център "РВ 501.24 ХЕБРОС" и Машина за надлъжно фрезоване 6М610Ф11) и доставка и монтаж на нов обработващ център (HAAS VF12/50) със CNC управление от висок енергиен клас.
  • Мерките по въвеждане на системи за оползотворяване на отпадна топлина.
  • Изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина от компресорните агрегати, посредством нейното улавяне и използване за темпериране на боите за нанасяне на лакови покрития.

Общата стойност на Исканото проектно финансиране (Безвъзмездна финансова помощ) беше 315'580.00лв. За целта бяха извършени следните дейности по проекта:

  • Сформира се екип от специалисти на Трансвагон за работа по проекта.
  • Проведе се процедура на избор на изпълнител чрез Публична покана с предмет:

    Доставка и въвеждане в експлоатация на вертикален обработващ център в изпълнение на договор за БФП № BGENERGY-2.003-0005-C01 "Подобряване на енергийната ефективност в производствените процеси на Трансвагон АД"

  • Доставен и монтиран е Вертикален Обработващ Център / HAAS VF12/50 /, представляващ дълготраен материалeн актив, препоръчан в обследването за енергийна ефективност.
  • Изградена е система за оползотворяване на отпадната топлина от компресорната станция.
  • Направен беше Одит на проекта.